Általános szerződési feltételek


Jelen weboldal és online Webshop fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webshop-ban forgalmazott termékek és szolgáltatások eladója:


GEBLER KITTI KRISZTINA

adószámos magánszemély
designer, festőművész
Az Ars Longa Project tulajdonosa


A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest, Gyepes u. 12.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe:
kittigebler@gmail.com
arslongateam@mail.com
Adószáma: 56375545-1-41
Telefon: +36 30 836 2720
Levelezési cím: 1038 Budapest Gyepes u. 12.
A Webshop a www.kittigebler.com URL alatt érhető el


(a továbbiakban: Webshop vagy Üzemeltető vagy Eladó vagy Szolgáltató)
A tárhely-szolgáltató: Webnode

1.Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Webshop megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webshop használója között. Ön, mint a Webshop használója elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.3. A Webshop üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek és szolgáltatások körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webshopban történt megjelentés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejött:

2.1. A Webshopban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

2.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A megrendelésről a vásárló automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely csupán a megrendelés rögzítésére és technikai megérkezésének visszaigazolására szolgál.
2.3. A vásárlónak lehetősége van választani a Webshop-ban szereplő valamennyi termék közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak részletes információit.
Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket kiválasztva, a"Kosárba"gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A menüsorban Kosár ikonjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett árut, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét. Az esetleges akciók, kedvezmények levonása a kosár megtekintésekor minden esetben feltüntetésre kerül.
2.4. Különösen fontos az e-mail cím pontos feltüntetése, mert a Webshop a megrendeléssel kapcsolatban minden esetben e-mail-ben egyeztet.
2.5. A vásárló a webáruházban minden esetben hivatalos fémjelzéssel ellátott terméket kap. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
2.6. A Webshop-ban a vásárló a terméket a "kosárba" funkcióra klikkelve tudja a virtuális kosárba betenni. A megrendelés adatainak ellenőrzését követően lehetséges a rendelést elküldeni. A Webshop-ban lehetőség van regisztrált vásárlóként megrendelést leadni, a regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és a különböző kedvezmények igénybevételét. Azonban vendégvásárlóként is vásárolhat, ekkor nem regisztrál fiókot magának a Felhasználó, ami ezt jelenti, hogy egy esetleges következő vásárlásánál újból meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait.
2.7. Az oldalon feltüntetett árak minden esetben a fizetendő árak, a számlát adómentesen állítjuk ki. A Webshop-ban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.
2.8. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére - esetleges rendszerhiba vagy egyéb árazási hiba miatt megjelenő - hibás termék ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan tévesen feltüntetett, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott piaci vagy becsült nagyságrendű árától jelentősen eltérő ár, akkor a Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, az Eladó elállhat a rendelés teljesítésétől vagy felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő fenntarthatja, vagy elállhat a vásárlási szándéktól.
2.9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

3. Rendelés, fizetés, szállítás:

3.1. A megrendeléseket a Webshop általában 1-5 munkanapon belül tudja teljesíteni, terméktől függően. Az egyedi megrendeléseknél a személyesen rögzített határidő a mérvadó.

3.2. A termék vételárának kifizetése banki átutalással vagy utánvétes fizetéssel lehetséges, illetve személyes átvételnél készpénzzel. Az átutaláshoz szükséges információkat a visszaigazoló e-mail tartalmazza.
3.3. A megrendelt termékek online, vagy személyesen is megvásárolhatók.
3.4. A termékek ára tartalmazza az Áfát.
3.5. A termékek ára 20.000Ft felett tartalmazza a házhoz szállítás díját Magyarország területén, egyéb esetben a választott kiszállítás díja kerül felszámolásra.
3.6. A termékek ára tartalmazza a biztonsági csomagolás ill. alap díszdoboz díját, az extra díszcsomagolásért előre egyeztetett felárat számítunk.

4. Elállási jog

4.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a postástól, futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a postástól kapott utánvét szelvénnyel bizonyíthatóak.

4.2. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza Gebler Kitti Krisztina levelezési címére (1038 Budapest, Gyepes u. 12.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
4.3. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
4.4. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

5. Garancia, jótállás

5.1. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

5.2. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
5.3. Ékszerekre 6 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai

6. Panaszkezelés

6.1. Panaszkezelés, panaszok közlése telefonos megkereséssel, email-ben vagy személyesen. Elérhetőségeink megegyeznek a szolgáltatói adatokkal.

7. A felelősség korlátozása

7.1. A Webshop áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

7.2. A Webshop semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
7.2.1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
7.2.2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
7.2.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
7.2.4. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
7.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
7.2.6. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
7.3. A Webshop nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webshop áruházhoz való csatlakozás, a Webshop megtekintése miatt következett be.
7.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webshop -ban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
7.5. A Webshop részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webshop automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.
7.6. A Webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

8. Szerzői jog

8.1. A Webshop oldalon található valamennyi "egyedi tervezésű termék" ill. szolgáltatás szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webshop üzemeltetőjét illetik meg. A Webshop szerzői és egyéb jogainak megsértése jogi eljárást von maga után.

8.2. Az egyedi tervezésű ékszerek megvásárlásával a szerzői jog nem kerül át a vásárlóra/megajándékozottra, a szolgáltató tulajdonában marad, kizárólagosan csakis a szolgáltatóé.


Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.